Cenník vedenia účtovníctva, poradenstva a miezd.

Cenník vedenia účtovníctva:

Do 40 účtovných položiek 43 € / mesiac
Do 70 účtovných položiek 70 € / mesiac
Do 100 účtovných položiek 95 € / mesiac
Každá ďalšia účtovná položka 0,8 € / položka

Účtovná položka je pohyb v účtovnom denníku. Je to okrem iného aj prijatá resp. vystavená faktúra, DPH na prijatej resp. vystavenej faktúre, pokladničný doklad, DPH na pokladničnom doklade, pohyb na bankovom účte, interný doklad (zmluvy, poistenia, príp. iné interné položky).

Objednať vedenie účtovníctva

Cenník účtovného a daňového poradenstva (extra služby*):

Junior účtovník 30 € / začatá hodina
Senior účtovník 40 € / začatá hodina
Asistent daňového poradcu 50 € / začatá hodina
Daňový poradca, partner 80 € / začatá hodina

* Extra služby sú fakturované pre činnosti neuvedené v cenovej ponuke vrátane konzultačných a poradenských služieb pri spracovaní účtovnej závierky, pri spracovaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel, spracovaní účtovníctva.

Objednať daňové poradenstvo

Cenník spracovania miezd a súvisiacich služieb:

Kompletná mzdová agenda 10 € / zamestnanec / mesiac
Prihlásenie / odhlásenie slovenského zamestnanca 15 € / zamestnanec / prihláška resp. odhláška
Prihlásenie / odhlásenie zahraničného zamestnanca 25 € / zamestnanec / prihláška resp. odhláška
Ročné zúčtovanie / hlásenie k dani zo závislej činnosti 10 € / zamestnanec / rok
Objednať spracovanie miezd

Cenník služieb poskytovaný nad rámec balíkov

Účtovná závierka od 120 €
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby 50 € / hodina
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 10 € / priznanie + 10 € / 1 vozidlo
Oznámenie k zrážkovej dani 15 €
Vyúčtovanie pracovnej cesty 15 €
Zastupovanie pri výkone daňovej kontroly 60 € / hodina
Dohľad nad dátovou schránkou (www.slovensko.sk) 2 € / mesiac
Vzdialený prístup – účtovný program Pohoda 200 € / zriadenie + 15 € / mesiac
Vytvorenie zápisnice z valného zhromaždenia 30 €
Podanie dokumentov do Zbierky listín 20 €
Likvidácia spoločnosti 649 € resp. 949 € vrátane účtovnej závierky

Účtovná závierka je fakturovaná na základe skutočne odpracovaných hodín pri použití hodinových sadzieb uvedených v bode 2, minimálne však vo výške 120 eur resp. minimálne vo výške priemerného mesačného paušálu daného roka.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo